Ervaringen met orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema

Hieronder vindt u reacties van ouders wiens kind ik behandelde en van de logopediste waarmee ik samenwerk. Om privacyredenen zijn de achternamen van de ouders weggelaten. Mocht u meer willen weten, dan kan ik u met hen in contact brengen.

Bedankt voor alles

Onze zoon Daniel van 8 is ook net zoals zijn halfbroer Tobias die inmiddels 21 is, getest op dyslexie bij Marijke Wiertsema. Wij hebben dat als zeer prettig, warm betrokken en deskundig ervaren. We hebben net dit traject achter de rug en Daniel heeft ook pas logopedie naar aanleiding hiervan. Ook is Marijke op school geweest om Daniel’s testen door te nemen en afspraken te maken. We gaan ervoor, Marijke en hopen dat onze zoon door dit alles weer beter in zijn vel komt en als een gelukkig mensenkind verder kan. We houden je zeker op de hoogte! Bedankt voor alles.

Ronald en Miranda

Ik vond het goed gaan bij het onderzoek.

Ik moest 2 keer komen om te testen. Het was een erg aardige mevrouw ik voelden me erg op me gemak. Het waren verschillende onderdelen. Soms moeilijk en soms makkelijk. Als je pauzes had was het altijd erg gezellig in de achter tuin. Het is niet erg om je onderzoek bij haar te doen.

Groetjes van Levi

Ik wil u laten weten, dat ik mijn studie jaar gehaald heb en doorstroom naar het tweede jaar.

Beste Marijke Wiertsema,

Ik wil u laten weten, dat ik mijn studie jaar gehaald heb en doorstroom naar het tweede jaar. De Propedeuse is binnen. Ook wil ik u op deze manier bedanken voor hulp en adviezen, ik ben erg blij en ontzettend tevreden over het traject die u heeft ingezet. Waardoor ik mezelf beter heb leren kennen en zo ook beter heb leren omgaan met mijn leerachterstanden.

Er zijn veel ups en down geweest de afgelopen jaar, maar uiteindelijk was al die inzet/tijd/energie en emotie het waard. Ik heb de volledige vertrouwen, dat ik fysiotherapeut wordt.

Nogmaals bedankt,

Met vriendelijke groet,

Lloyd

Via deze weg wil ik u bedanken voor het diagnosticeren van mijn dyslexie.

Dankzij het onderzoek wat u heeft uitgevoerd in 2010, zijn er voor mij veel dingen duidelijk geworden en heb ik het vertrouwen in mezelf terug gevonden.

Hierbij wil ik u ook laten weten dat ik inmiddels mijn diploma HBO – verpleegkunde op zak heb en dat ik inmiddels ben gestart met de Post – HBO opleiding tot diabetesverpleegkundige.

Nogmaals mijn dank.
Stenneke

Hoi, ik ben Aileen.

Hoi, ik ben Aileen.
Ik ben 2 dagen bij mevrouw Wiertsema getest op dyslexie. Door de begeleiding van mevrouw Wiertsema ben ik op de Mavo terecht gekomen in plaats van VMBO-KB.
Ze was erg vriendelijk, legde goed uit en gaf genoeg tijd.

Onze dochter Aileen zat in de laatste maanden van groep 4 toen bleek dat ze eigenlijk sinds de kerst geen vooruitgang had geboekt en dus het jaar nogmaals zou moeten doen. Door de school waren wij hier niet eerder op geattendeerd. Via de schoolarts zijn wij toen met Marijke Wiertsema in contact gekomen. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat zij dyslectisch is. Na het onderzoek heeft zij op advies van Marijke ook nog enige tijd begeleiding gekregen van Logopodiepraktijk Stadspolders.
De jaren daarna doorliep zij de meeste klassen zonder grote problemen.
In groep 8 kregen wij te horen dat de school van Aileen haar als advies VMBO-BK of GL zou meegeven. Wij waren er echter van overtuigd dat zij wel Mavo aan zou kunnen.
Wij hebben daarop wederom contact opgenomen met Marijke, om haar opnieuw te testen. Hieruit bleek dat de Mavo wel geschikt voor haar zou zijn. Om haar zo goed mogelijk op haar schoolkeus voor te bereiden heeft zij daarna op advies van Marijke tot aan de zomer wekelijks bijles gekregen van Simone Eenink.
We zijn vervolgens samen met Marijke een gesprek met de school aangegaan, na een lang gesprek is de school uiteindelijk met onze wens ingestemd en heeft alsnog een Mavo advies afgegeven. Aileen wilde graag naar Mavo Stek, maar deze school wees haar af. We hebben toen op advies van Marijke contact opgenomen met het Stedelijk Dalton Lyceum, die haar gelukkig wel aan nam.
Op dit moment zit Aileen goed in haar vel en heeft veel zelfvertrouwen dat zij de Mavo aan kan. Op school wordt zij ook goed begeleid.
Mede dankzij de deskundige hulp en het enthousiasme van Marijke heeft Aileen deze stap kunnen zetten. Zij zal de ondersteuning van school, Marijke en Simone nog wel eens nodig hebben, maar wij hebben er nu alle vertrouwen in dat zij haar Mavo diploma gaat halen!

Corrie en Marcel

Onze dank is niet in een paar zinnen uit te drukken

Beste Marijke,

Onze dank is niet in een paar zinnen uit te drukken toch ga ik een poging wagen. In dit land vol met “logen”, stempeltjes druk van school etc., is het voor ons als ouders niet altijd makkelijk geweest de juiste weg te vinden voor onze zoon Steijn. Getipt door een collega uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en jou gebeld voor info en advies m.b.t. jouw werkgebied. Dat was een telefoongesprek van niet “even snel tussendoor”, ik voelde al direct je ongelofelijke betrokkenheid, waarin hoe dan ook het innerlijke welzijn van het kind voorop staat.
Uitvoerig hebben we onze zorgen kunnen uiten, en het beste van alles is eigenlijk dat je niet alleen Steijn maar ook ons als ouders hebt geleerd om door een andere bril te leren kijken. Dat ernstige dyslectie zich niet alleen beperkt tot het moeilijk aanleren van lappen tekst, maar dat daarachter nog een hele wereld verborgen ligt. Een wereld van anders denken, van obstakels maar ook van kansen, van moeizaamheid maar ook van creativiteit, van erg naar minder erg…..
Dank daarvoor. Dank dat je Steijn daarnaast weer enigszins het gevoel hebt gegeven dat hij een mooie jongen is, dat hij mag zijn wie hij is, dat hij trots mag zijn en vooral geloven in zichzelf. Dit gevoel was niet alleen Steijn kwijtgeraakt door het veelvuldige pesten waar hij dagelijks mee werd geconfronteerd binnen de klas, maar ook wij als ouders wisten het soms even niet meer.
Als gevolg van de therapie hebben we keuzes gemaakt, hebben we gekozen voor een andere school, voor een omgeving waar Steijn zich weer veilig voelt, waar hij zelfs in zijn 2de week een presentatie over zichzelf durfde te houden en de klas toesprak wat pestgedrag met je gevoel doet. We hebben nog een behoorlijke weg te gaan, maar wel een weg met nieuw aangelegde zijwegen. Je betrokkenheid is enorm, je mailtjes, je telefoontjes, in deze tijd waarin alles gehaast moet, er steeds minder tijd lijkt voor persoonlijke aandacht voelde dat als een warm bad.
Dankjewel daarvoor.

Warme groet,
Ellen & Rens

Met mij gaat het redelijk het leven is geen feestje maar ik ben op zoek naar de slingers. Het glas is half vol!!!

Marijke zonder jou had ik het niet gered, je bent een ontzettend lief, warm en hartelijk mens met haar hart op de juiste plaats. Ook heb je me de juiste taaltips gegeven, hierdoor ben ik een stuk zelfverzekerder geworden.

Mag ik je hartelijk bedanken voor al adviezen geduld en je stond op de raarste tijden voor ons klaar? Ik hoop dat we op eigen kracht door kunnen, want dat zou betekenen dat het goed met ons gaat, maar mocht het zo zijn dat we in de toekomst jouw steun weer kunnen gebruiken, dan hoop ik dat we een beroep op je mogen doen.

Met de hartelijke groeten,
Tien en dochters

Onze zoon heeft dyslectie en dyscalculie

Onze zoon Fabian had in groep 4 veel moeite met lezen (niveau AVI 0) en de rekentafels. Volgens zijn leerkrachten zou het wel goed komen met Fabian, maar wij als ouders hadden zo onze bedenkingen hierover. Wij probeerden allerlei oefeningen, maar het resultaat draaide steeds weer uit op een grote frustratie voor Fabian en ons. Fabian voelde zich dom en had weinig zelfvertrouwen. We waren daardoor verdrietig en ten einde raad.

Op eigen initiatief zijn wij op zoek gegaan naar een psycholoog/orthopedagoog in de regio Dordrecht om uit te zoeken waar het leerprobleem lag bij Fabian.
Via het internet zijn we terecht gekomen bij Marijke Wiertsema. In een persoonlijk gesprek vonden wij de “klik” en het vertrouwen om verder te gaan in het proces.

Fabian is vervolgens twee dagen lang onderworpen aan een reeks van pittige testen. Aan het einde van de testdagen werden de eerste bevindingen van het intelligente-onderzoek en de dyslectie-test in hoofdlijnen met ons besproken. Wij vonden het toen zeer prettig om alvast wat duidelijkheid te krijgen in het onderzoek.
Na enkele weken kregen we het uiteindelijk rapport dat uitvoerig is toegelicht in een persoonlijk gesprek.
Fabian blijkt ernstig dyslectisch te zijn en dat verklaarde een hoop leerproblemen op school. Mevrouw Wiertsema heeft een duidelijk beleid uitgestippeld in het rapport waarmee Fabian, wij, de leerkracht en de logopediste aan de slag zijn gegaan.

Na een jaar van veel discipline en hard werken zagen we Fabian met sprongen vooruit gaan op school. Door zelf te accepteren dat hij dyslectisch is, kwam ook het zelfvertrouwen van Fabian terug en we zagen hem steeds meer opbloeien.
In groep 8 is Fabian opnieuw getest door mevrouw Wiertsema waarbij gekeken is naar zijn ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dit advies voor de middelbare school kwam uit op VMBO-T/HAVO terwijl de school VMBO-BK adviseerde. Na een goed gesprek met school met als leidraad het nieuwe rapport van mevrouw Wiertsema, is Fabian uiteindelijk toch geplaatst in een combinatieklas VMBO-T/HAVO. Omdat het rekenen op de middelbare school veel problemen opleverde, is Fabian getest op dyscalculie wat wederom bevestigd is door mevrouw Wiertsema.
Het gaat steeds beter met Fabian en hij heeft recentelijk een HAVO 2 advies gehad waar hij en wij apetrots op zijn.

In de afgelopen jaren hebben we veel steun gehad aan mevrouw Wiertsema die altijd bereid is geweest om ons te woord te staan en ons te voorzien van gedegen adviezen.
Fabian zal zijn gehele schoolperiode wel ondersteuning nodig hebben in het leerproces, maar hij komt er wel!
Wij hopen dat ons verhaal u verder kan helpen in uw zoektocht naar goede psychologische en orthopedagogische hulp.

Angela en Marcel

Wesley heeft aangegeven dat het nu best goed gaat met ‘m en dat hij echt wat heeft aan die drie mogelijkheden, waarmee hij een moeilijke situatie kan aanpakken.

Persoonlijk heb ik ‘m daar ook in zien groeien. Met het handballen vorige week zat hij wederom in een minder sportief groepje en hij was soms nog wel ’s boos om een situatie, maar hij heeft het niet z’n dag laten bepalen. Hij heeft ook veel lol gehad met z’n teamgenoten.
Heel erg bedankt voor je inzet, niet alleen Wesley, maar ook ik als moeder heb er zeker baat bij gehad. Het is in ieder geval een stuk rustiger in huis en dat is voor iedereen fijn!

Mary-Ann

We zijn jaren in onzekerheid geweest over de oorzaak van de leermoeilijkheden van onze zoon Eugène. 

Pas op 13 jarige leeftijd is hij door u getest. De uitslag was “Dyslexie”. Mede dankzij de dyslexiepas heeft hij inmiddels een MBO diploma. Nog bedankt voor het uitgebreide verslag en de adviezen aan ons en de school.

Met vriendelijke groet,
ouders van Eugène