Tarieven

De kosten van mijn behandelingen en onderzoek als Gz-psycholoog, registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd) en orthopedagoog generalist voor kinderen tot 18 jaar, worden vergoed door de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg.

18+

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen gelden de regels van de zorg- en verzekeringswet. De vergoedingen die daaruit voortvloeien, zijn dikwijls onderhevig aan verandering. Tijdens een eerste telefonisch overleg of intakegesprek informeer ik u over de dan geldende vergoedingsregelingen.

Zonder verzekering

Het is ook mogelijk om bij mij in behandeling te komen of een onderzoek te laten uitvoeren als u geen aanspraak kunt of wilt maken op uw ziektekostenverzekering. In dat geval betaalt u de nota voor de behandelingen zelf.
De tarieven die ik hanteer, overleg ik tijdens een eerste telefonisch overleg of intakegesprek.