Voor kinderen én volwassenen

Naast bovengenoemd onderzoek kunt u bij mij terecht voor remedial teaching en dyslexieonderzoek. Hoewel het zwaartepunt van mijn praktijk ligt bij kinderen (vanaf 4 jaar), onderzoek ik ook volwassenen. In het laatste geval betreft het meestal dyslexieonderzoek. De door mij afgegeven officiële dyslexieverklaring geeft recht op extra tijd voor het afleggen van toetsen en examens.