Remedial teaching

Bij remedial teaching verleen ik pedagogische en/of didactische hulp aan kinderen en (jonge) volwassenen die door een leerprobleem of leerstoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Remedial teaching is overigens ook mogelijk voor leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. Daarnaast heb ik goede contacten met logopedisten in de omgeving. Zij werken volgens een door mij opgesteld handelingsplan. Voor een eerste aanpak verwijs ik naar hen door.