Onvoldoende speel- en werkgedrag

Uw kind komt niet of moeilijk in zijn spel, is weinig actief en niet echt nieuwsgierig. De spelkwaliteit is niet van een voldoende niveau.

Taal- en leesproblemen

Uw kind heeft moeite met de spelling, maakt veel fouten en de spellingregels beklijven niet. Het lezen is traag op gang gekomen, uw kind leest spellend of radend, uw kind leest op een te laag AVI niveau.

Rekenproblemen

Uw kind heeft moeite met het uitrekenen van (eenvoudige) rekensommen, het tempo is laag of het rekenen komt helemaal niet op gang.

Geheugenproblemen

Uw kind heeft moeite met het onthouden van liedjes, versjes, het onthouden en verwerken van de lesstof en opdrachten worden vergeten.

Werkhoudingproblemen

Uw kind kan zich maar kort concentreren, is snel afgeleid, ongemotiveerd, heeft weinig zelfvertrouwen en kan maar moeilijk aan het werk gaan.

Leerproblemen door sociaal-emotionele problemen

Uw kind is onzeker, heeft weinig vriendjes of vriendinnetjes, voelt zich eenzaam, wil liever niet naar school, is snel verdrietig of wordt geplaagd.