Algemene informatie

Aanmelden

Het aanmelden van uw kind voor een behandeling verloopt meestal via de huisarts, de school of een jeugdteam. Natuurlijk kunt u ook zelf contact met mij opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Dat is ook mogelijk zonder verwijzing.

Annuleren

Als u zich genoodzaakt ziet uw afspraak voor een consult af te zeggen, dan verneem ik dat graag minstens 24 uur van tevoren. U kunt uw afzegging doorgeven via mijn mailadres of antwoordapparaat. Consulten die niet (tijdig) zijn geannuleerd worden bij u in rekening gebracht.

Wachttijden

Bij het aanmelden van uw kind, vertel ik of u rekening moet houden met een wachttijd voordat het onderzoek of de behandeling kan plaatsvinden.